Asbestikartoitus

Asbestikartoituksen suorittaminen

Minkälainen materiaali asbesti on, tutkitaanpa asiaa. Asbesti tarkoittaa kuituista silikaattimineraalia, jota on mineraalin mekaanisten ominaisuuksien vuoksi jo pitkään käytetty monien rakennusmateriaalien tunnettuna lisäaineena. Asbestia tai muuta käytettävää asbestipitoista materiaalia työstettäessä voidaan havaita asbestikuitujen hajoaminen mikroskooppisen ohueksi pölyksi. Työntekijöiden hengittäessä myrkyllistä asbestipitoista pölyä on aina vaarana, että sitä pääsee keuhkoihin pienien asbestikuitujen muodossa.

Asbestikartoittaja tulee aina tilattuun kohteeseen, kuten työmaalle tai yritykseen suorittamaan henkilökohtaisesti asbestitutkimuksen. Käytännössä asbestikartoittaja tarkastaa aina kiinteistön rakentamiseen alun perin käytetyt rakennusmateriaalit. Asbestikartoittaja perehtyy aina tarkkaan tarjolla oleviin rakennusasiakirjoihin ja lisäksi asbestikartoittajan oma asiantuntemus auttaa asbestilaboratoriota tekemään lopullisen analyysin.

Asbestikartoituksen voi tilata soittamalla asiantuntijayritykseen tai tilaamalla sen kätevästi verkosta. Käytännössä ammattitaitoinen ja asiaan perehtynyt asbestitutkija tuntee asbestin materiaalina hyvin, tietää minkälaisessa muodossa asbestia voi esiintyä ja osaa valita juuri oikean menetelmän tutkimuksen suorittamiseen. Asbestitutkija/kartoittaja lähettää otetut näytteet aina analysoitavaksi tutkimuslaboratorioon. Asbestikuituja löydettäessä laboratorio pyrkii selvittämään myös löydetyn asbestin lajin.

Analyysin tulos kertoo paljon

Analyysin tulos määrää myös muun muassa sen, miten kartoitetun kiinteistön rakenteet puretaan. Asbestia löydettäessä kiinteistön remonttia jatketaan yleisesti asbestipurulla tai toisena vahtoehtona luovutaan kiinteistön remontista kokonaan. Asbestilaki määrää henkilöt, jotka saavat purkaa asbestia sisältävät rakenteet. Käytännössä työn tekevät sellaiset henkilöt, joilla on lupaviranomaisen myöntämä ja voimassa oleva asbestipurkutyölupa. Jos asbestia ei löydetä, tutkittu kohde on analyysin mukaan täysin asbestivapaa. Asbestivapaus tarkoittaa sitä, että etukäteen suunnitellut purku- tai remonttisuunnitelmat voidaan normaalisti toteuttaa.

Lyhyesti

Huomattava osa kaikista suomalaisista asuu tai työskentelee parhaillaan vanhemmissa kiinteistöissä, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä saattaa olla käytetty materiaalina asbestia, joka on erittäin vahingollista muun muassa hengityselinsairauksia sairastaville henkilöille. Asbestin käyttö kokonaisuudessaan kiellettiin vuonna 1993.

Luonnosta saatavia kuitumaisia silikaattimineraaleja kutsutaan yleisnimellä asbesti. Rakennusalalla asbestia käytettiin asbestikuitujen kemiallisen kestävyyden, hyvän lämmöneristävyyden ja vetolujuuden vuoksi. Suomen laki määrää, että jokainen ennen vuotta 1994 valmistunut kiinteistö pitää kartoittaa asbestin varalta ennen purku- tai korjaustöiden alkua. Kiinteistön rakennuttajalla on aina voimassa oleva kartoitusvastuu kiinteistöstä. Lakisääteinen asbestikartoitus kuuluu aina pakollisena osana asbestitutkimukseen.