Betonitutkimus ja laadunvalvonta

Betonin elinkaaren tutkiminen

Betonin testaaminen, tutkiminen ja tarkka laadunvalvonta erilaisten näytteiden analysoinnin parissa, ovat päivittäistä työtä monille tutkimuslaboratorioille. Laboratoriot tutkivat betonin elinkaarta alusta loppuun. Testaukseen kuuluvat kaikenlaiset betonista valmistetut rakenteet monissa korjausrakennus- ja uudisrakennuskohteissa. Betoninäytteet otetaan esimerkiksi infrakohteista kuten padoista, voimalaitoksista, siltarakenteista, tuulivoimaloista, vesitorneista ja nostalgisista majakoista. Näytteitä otetaan usein myös yksityishenkilöiden tai yritysten omistamista uima-altaista, julkisivuista ja parvekerakenteista.

Laboratoriot tutkivat betonia myös erilaisissa vahinkoon perustuvissa tapauksissa, joissa selvitetään mahdollisten vaurioiden vakavuutta ja laajuutta. Betonitehtaat ja laboratoriot työskentelevät yhdessä tarkastamalla betonin hyväksyntä- ja kelpoisuusvaatimukset, kuten puristuslujuuden, pakkasenkestävyyden ja huokosjaon. Laboratoriot määrittävät myös tarkkaan monia betonille kuuluvia ominaisuuksia, kuten betonin notkeutta, lämpötilaa ja siinä olevaa ilmamäärää. Tutkimuslaboratoriot valmistavat myös erilaisia

koekappaleita betonin puristuslujuuden testaamiseksi. Juuri valmistuneen tuoreen betonin ominaisuuksia ovat muun muassa itsestään tiivistyvien betoneiden leviämä ja tuotteessa oleva ilmamäärä.

Normaalisti kaikissa korjausrakentamiseen kuuluvissa kiinteistö- ja infrakohteissa ovat yleisiä monet työkohteissa suoritettavat laadunvarmistustoimenpiteet, kuten betonin tartunta- ja vetolujuus sekä pinnoitepaksuuden että absoluuttisen kosteuden määrittäminen.

Suomalainen korjausrakentaminen

Tutkimuslaboratoriot suorittavat korjausrakentamiskohteissa myös erillisiä

betonin hyötykäyttö- ja haitta-aineanalyyseja sekä normaaleita kaatopaikkakelpoisuustutkimuksia. Betonin säilyvyyden kannalta Suomen sääolot ovat kovin haastavat. Betonia rapauttavia ilmiöitä ovat muun muassa alkalikiviainesreaktio ja pakkasrapautuminen. Käytännössä laboratorioiden ja asiakkaiden, eli betoninvalmistajien välillä on havaittavissa tärkeää vuoropuhelua. Laboratoriot järjestävät asiakkailleen, eli betoninvalmistajille myös erillistä koulutusta. Nykyaikaiset tutkimuslaboratoriot järjestävät asiakkailleen myös erillisiä työkohteissa tapahtuvia käyntejä. Käynnit voidaan järjestää jopa lyhyellä varoitusajalla, jos betonin valmistajan, eli asiakkaan suunnitelmat sitä edellyttävät. Useimmilla tutkimuslaboratorioilla on nykyään käytössään myös todella loistavat logistiikkaratkaisut, jotka auttavat laboratorioita tutkimaan kaikki akuutit, kiireelliset näytteet.

Useimmat tutkimuslaboratoriot suorittavat myös betonin mikrorakenne- ja ohuthie-tutkimuksia. Mitä betonista valmistettava ohuthie -näyte sitten käytännössä tarkoittaa?

Ohuthie -näyte tarkoittaa vahvuudeltaan tarkkaan 0,03 mm paksua betonileikettä, jota tullaan analysoimaan mikroskoopin avulla. Ohuthie -tutkimuksen avulla voidaan arvioida tarkkaan rakenteiden käyttöaste ja tuleva korjaustarve lähitulevaisuudessa. Korkealuokkaiset betoninäytteistä tutkittavat mikrorakenne- ja ohuthie tutkimukset selvittävät aina alkavia tai jo olemassa olevia vaurioita sekä niiden levinneisyyttä. Betoninäytteiden avulla voidaan kätevästi selvittää myös betonin nykyinen kunto ja pakkasenkestävyys.