Kosteusvaurio rakenteissa

Rakennuksen kosteusvaurion tutkiminen

Moniin kiinteistöihin on vuosien mukana päässyt tulemaan erilaisia kosteusvaurioita. Erilaisten bakteerien ja homeiden kasvu voi käynnistyä kiinteistön rakenteissa jo muutaman vuorokauden kuluessa, jolloin myös erilaisia mikrobivaurioita pääsee helposti syntymään. Halkeilevat, värjäytyneet tai lohkeilevat pinnat kiinteistössä ovat aina selkeä merkki jo tapahtumaan päässeestä kosteusvauriosta. Kosteusvaurion saaneessa kiinteistössä muun muassa mikrobien toksiinit, eli myrkylliset aineenvaihduntatuotteet saattavat olla päivittäin kiinteistössä oleville henkilöille hyvin vaarallisia. Mikrobinäytteet ottaa aina kosteusvaurioihin perehtynyt asiantuntija. Mikrobinäytteitä saa ottaa tarvittaessa myös tietyn kiinteistön tarkkaan tunteva henkilö. Tutkimuslaboratorio antaa näytteenottajalle asumisterveysoppaaseen perustuvat ohjeet.

Näytteitä ottavan henkilön pitää olla aina puolueeton tutkimuskohteessa näytteitä ottaessaan. Laboratoriot ottavat aina kaikki tarvittavat perustiedot näytteistä oikeiden analyysien saamiseksi, jonka lisäksi kaikki erilaiset poikkeamat pitää myös tarkkaan kirjata lähetteeseen. Vaurioiden arvioinnin kannalta mikrobien tunnistamisella on aina huomattava merkitys. Merkittävät home- ja mikrobipitoisuudet tutkimuksen kuluessa tulevat viittaamaan aina vauriotilanteeseen. Mikrobiologinen näytteenotto selvittää aina kunkin rakennuksen omaa mikrobiologiaa. Yleisimmät syyt tutkimukseen ovat kiinteistöjen akuutit kosteusvaurioepäilyt ja niiden laajuuden tarkka selvittäminen. Tutkimukseen kuuluvien näytteiden ottoaika on aina tarkkaan etukäteen suunniteltu. Pintanäytteet otetaan aina niin sanottuun laimennosveteen, joka toimitetaan aina viimeistään yhden päivän kuluttua näytteenotosta analyysia suorittavaan tutkimuslaboratorioon.

Näytteenottopaikat- ja menetelmät

Tutkimuslähetteeseen kirjataan aina, minkälaisia näytteitä kohteesta on saatu ja mistä kyseiset näytteet on otettu. Kiinteistö rakenteineen pitää kuvata tarkasti, jotta voidaan arvioida kaikki saatavaan tulokseen vaikuttaneet tekijät.

Lyhyesti

Kosteusvaurio pyritään aina poissulkemaan tai osoittamaan mahdollisen kosteusvaurion tapahtuminen kiinteistön rakenteissa. Näytettä tutkivalla laboratoriolla pitää olla aina tiedossaan kaikki alla luetellut seikat:

  • mahdollisesti aikaisemmin tapahtuneet vesivahingot
  • kiinteistön ilmanvaihto ja sen nykyinen toimivuus
  • mahdolliset kosteusongelmat kiinteistön historian ajalta
  • rakenne- tai pintakosteusmittausten tulokset
  • kaikki mahdolliset niin sanotut virhelähteet

Mahdollinen kosteusongelma ja sen laajuus kiinteistössä pitää tietää hyvin tarkkaan, jotta ongelmaan päästään pureutumaan, ja selvittämään mitä asialle voidaan tehdä. Tuloksen onnistumisen kannalta on aina tärkeää, että otetut näytteet ovat aitoa ja alkuperäistä mikrobikasvustoa. Näytteenoton yhteydessä mahdollisesti mukaan tullutta uutta mikrobikasvustoa ei lasketa mukaan tulosta analysoidessa.