Sisäilmamittaukset- ja tutkimukset

Puhdas sisäilma tarjoaa toimivan työympäristön

Sisäilmaa ja sen laatua tutkitaan jatkuvasti monissa kiinteistöissä, kuten kouluissa, kunnantaloilla, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Puhdas sisäilma on tärkeää kaikille, ja siihen kiinnitetään erityistä huomioita monissa julkisissa tiloissa. Sisäilmatutkimukset selvittävät aina perusteellisesti erilaisten asuin- ja liikekiinteistöjen sisäilman laadukkuutta. Sisäilmatutkimukset jaetaan yleisesti kolmeen eri ryhmään, eli kemiallisiin-, fysikaalisiin ja mikrobiologisiin sisäilmatutkimuksiin.

Kemialliset sisäilmatutkimukset

Sisäilmassa leijuvat kemialliset epäpuhtaudet saattavat esiintyä erilaisissa tiloissa ihmisillä olevina hengitystieoireina tai epämääräisenä hajuna. Kemiallisiin tutkimuksiin liittyy usein myös kosteuskartoitustutkimuksen suorittaminen. Kemialliset tutkimukset kertovat esimerkiksi sen, mitkä ovat sisäilmassa leijuvat haisevat yhdisteet. Näytteiden ottamiseen käytetään erityistä näytteenottopumppua. Kemiallisessa sisäilmatutkimuksessa tutkitaan muun muassa hiilidioksidin, formaldehydin, ammoniakin sekä hään että typen oksideja. Formaldehydin lähde saattaa olla vaikkapa lastulevy, kun taas ammoniakkia kehittyy esimerkiksi kaseiinipitoisten tasoitteiden imiessä itseensä runsaasti kosteutta. Hiilidioksidin normaalia suurempi pitoisuus kertoo aina puutteista kiinteistön ilmanvaihdossa. Typen ja häkän mukana tulevat oksidit saattavat kulkeutua kiinteistöön liikenteen päästöjen mukana. Kemiallisten sisäilmatutkimusten avulla selvitetään usein myös sisäilmassa olevaa mineraalikuitumäärää ja hiukkaspitoisuutta.

Fysikaaliset sisäilmatutkimukset

Fysikaaliset sisäilmatutkimukset tutkivat kiinteistöissä olevan ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Fysikaalisista sisäilmaongelmista voi aiheutua niin ikään tilassa päivittäin työskenteleville jonkinlaisia fyysisiä oireita.

Mikrobiologiset sisäilmatutkimukset

Joissakin kiinteistöissä muhiva mikrobikasvusto tarkoittaa aina mahdollista kosteusvauriota jossakin kohtaa rakennuksessa. Kosteusvaurioihin saattavat viitata erilaiset bakteeri- ja homelajit sekä eräät lahottajasienet. Kiinteistöissä, jotka toimivat myös monien henkilöiden työpaikkana voi tietty kiinteistössä pesivä mikrobikasvusto esiintyä työntekijöiden oireiluna, tunkkaantuneen oloisena hajuna tai jopa nähtävissä olevana kasvustona. Mikrobiologiset tutkimukset tehdään usein pintanäytteiden, laskeumanäytteiden ja ilmanäytteiden avulla. Useimmat yritykset haluavat mikrobiologisten tutkimusten yhteyteen myös ilmavuotoreittitutkimuksen ja tarkan kosteuskartoitustutkimuksen.

Pintanäytteet saadaan aina pinnoilta niin sanotun sivelymenetelmän avulla ja ilmanäytteet puolestaan tunnettua Andersen-keräintä käyttämällä. Laskeumanäytteet saadaan luonnollisesti kerättyä kaikesta erilaisille pinnoille laskeutuvasta pölystä. Ammattitaitoiset tutkijat ottavat aina myös tietyn määrän vertailunäytteitä sellaisilta pinnoilta, jotka eivät ole vaurioituneet. Kaikista kerätyistä kartoitus-, tutkimus- tai esiselvitystiedoista saadaan aina täydellinen raportti kaikille tutkimusten tilaajille. Tilaajalle luovutetussa raportissa tullaan toteamaan aina kiinteistössä näkyvien vaurioiden laajuus ja laaditaan aina tarvittavat jatkotoimenpide-ehdotukset yhdessä tilaajan kanssa. Ehdotukset saattavat olla kiinteistöstä riippuen joko lisätutkimus- tai korjausehdotuksia.