Sisäilmatutkimukset

Työpaikan sisäilmaongelmat

Monilla työpaikoilla sisäilmaongelmat ovat kohonneet viime vuosina vahvasti esiin. Työntekijät sekä työnantajat ovat luonnollisesti huolissaan työpaikan ilmanvaihdosta ja koko kiinteistön terveydestä. Yksi yleinen syy huonoon sisäilmaan saattaa olla kiinteistössä oleva kosteusvaurio, jonka mahdollisuus kannattaa ehdottomasti selvittää ja sulkea pois. Kosteusvaurio tullaan testaamaan asiaan perehtyneen tutkimuslaboratorion puolesta ilma-, pinta- ja materiaalinäytteiden avulla.

Puhdas sisäilma on jokaisen työntekijän perusoikeus ja sisäilman laatuun sekä kotona että työpaikalla kannattaa suhtautua aina vakavasti. Puhdas sisäilma työpaikalla tuo terveyttä, vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja ja lisää paitsi työtehoa myös viihtymistä työpaikalla. Puhtaan sisäilman lisäksi on joskus mukavaa vain rentoutua vaikkapa suosikkikasinopelien parissa. Laajan ja monipuolisen pelivalikoiman tarjoaa nettikasino pelaa Ihminen viettää noin 90% ajastaan sisätiloissa, joten luonnollisesti sisäilman laatu on erittäin tärkeä. Yritysten, kuten yksityisten henkilöidenkin kannattaa tilata sisäilmatutkimus aina alan ammattilaiselta, joka suosittelee tarvittavat jatkotoimet ja auttaa oikean analyysin laadinnassa.

Sisäilmaongelmien syyt

Työpaikalla, kuten kotonakin sisäilmaongelmiin pitää puuttua välittömästi, jotta asiaan saada oikea ja pikainen ratkaisu. Syitä huonoon sisäilmaan voivat olla muun muassa paha kosteusvaurio, rakennusmateriaalien kemialliset päästöt, mikrobivaurio, ilmavuodot, pölyt tai huono ilmanvaihto. Sisäilmatutkimuksissa voi olla selkeitä ongelmia, joiden korjaamiseksi annetaan aina erillinen toimenpidesuositus. Asiantuntijat noudattavat aina kaikkien sisäilmaongelmien korjaamisessa rakennustietosäätiön tarkkoja ohjeita.

Sisäilmaongelmat ovat hyvin yleisiä työpaikoilla sekä Suomessa että ulkomailla. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi, asiaa palkataan hoitamaan aina sellainen asiantuntija, joka hyödyntää parhaita menetelmiä sisäilman laadun parantamiseksi. Muutoksia saadaan aikaan jopa nopealla aikataululla, kun kaikki mahdolliset sisäilmaongelmat on tunnistettu. Yritys saa usein apua sisäilmaongelmiin kokonaisvaltaisena suunnitteluna, johon kuuluu korkealuokkaiset rakennustekniset- ja sisäilmatutkimukset, kiinteistön korjausten laadunvalvonta sekä rakenne- että hankesuunnittelu. Nykyään niin sanottu ennakoiva kiinteistönhoito auttaa huomaamaan mahdolliset kiinteistöön- ja sisäilmaan liittyvät ongelmat ajoissa. Ennakoiva huolto on aina paljon tärkeämpää ja edullisempaa kuin korjaaminen.

Suomen rakennuskanta on noin 10 % kuntayhtymien ja kuntien omistamaa. Kuntien omistamissa ja hallinnoimissa kiinteistöissä sisäilmaongelmia on todella runsaasti. Suomi on viime vuosina panostanut todella paljon suunnittelijoille ja kuntotutkijoille annettavaan koulutukseen. Tyypillisiä sisäilmaongelmia työpaikoilla ovat muun muassa liian matala tai korkea lämpötila, huono valaistus, veto tai merkittävä sisäilman kuivuus.